300X250ReklamAlani
300X250ReklamAlani

Bilecik İli, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan ve Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında geçiş oluşturan, Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda yer almaktadır. 39º 39’ ve 40º 31’ kuzey enlemleriyle 29º 43’ ve 30º 40’ doğu boylamları arasında bulunan Bilecik İli’ni kuzeyde Sakarya, doğuda Bolu, güneydoğuda Eskişehir, güneyde Kütahya, batıda ise Bursa İlleri çevrelemektedir.

Bilecik İli, bugünkü idari bölünüşe göre, Merkez İlçe dahil, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar olmak üzere toplam 8 ilçeden oluşmaktadır. 8 ilçe ve 7 belde belediyesi ile toplam 15 belediyenin bulunduğu İl bütününde, 61 mahalle ve 243 köy yerleşimi vardır.
 
Doğal Yapı
 
Bilecik İli doğal yapısının, özelliklerinin ve kaynaklarının tam olarak anlaşılabilmesi için bağlı bulunduğu doğal sistem hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Bu bağlamda, bitkilerin dünyadaki dağılış biçimleri ile coğrafi özellikler arasındaki ilişkileri araştıran bitki coğrafyası bilim dalının verdiği bilgiler önem taşımaktadır. Bilim adamlarına göre Dünya 37 ayrı “Flora Bölgesi”nden oluşmaktadır (Şekil 2.10.1). Söz konusu bölgelerden üçü; İran-Turan Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Avrupa-Sibirya Bölgesi, Türkiye sınırları içinde buluşmaktadır. Türkiye gibi dünyanın çok küçük bir coğrafi bölümünü kaplayan alanda üç ayrı bölgenin buluşması nadiren görülen bir durum olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’nin barındırdığı dokuz bin dolaylarındaki doğal bitki türü ve endemik türler açısından Dünya’da 19. sırada yer almasını sağlayan üç binin üstündeki bitki türünün oluşması bu kesişme noktasının etkisi olarak nitelendirilmektedir. Bilecik İli coğrafi konumu dolayısıyla, sözü edilen İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa-Sibirya Bölgelerinin elemanlarını bünyesinde barındırmaktadır.
 
 
Ülke doğal vejetasyon yapısı incelendiğinde  üç önemli flora bölgesinin beraberinde getirdiği çeşitlilik açık olarak görülmekte olup, Bilecik İli vejetasyon dağılımına bakıldığında ise Anadolu meşesi ile Pinus brutia, Anadolu meşesi ve Quercus frainetto, Sub-pontik meşe-gürgen, Anadolu ormanları ve Pinus pallasiana karışımlarının hakim olduğu görülmektedir.


Bilecik İli’nin flora bölgeleri ve vejetasyonu, doğal yapısı hakkında önemli bilgiler verirken ekolojik yapının kapsamlı olarak anlaşılabilmesi ve bağlı bulunduğu üst doğal sistemler doğrultusunda değerlendirilebilmesi için İl’in bağlı bulunduğu “Büyük Akarsu Havzası” ve “Türkiye Coğrafi Bölgeleri” kapsamında konumunun tanımlanması gerekmektedir. Türkiye geneli hidrolojik çalışmalar için 26 ana akarsu havzasına ayrılmıştır. Bilecik İli’nin neredeyse tamamı Sakarya Havzası içinde yer almaktadır, ancak, Osmaneli İlçesi’nin bir bölümü Müteferrik Marmara Suları Havzası sınırları içerisindedir.
 
Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin sınırları illerin idari sınırları doğrultusunda belirlenmemiştir. 6 Haziran - 21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara'da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi’nde Türkiye coğrafi olarak 7 bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesi doğal yapısı itibariyle diğer bölgelerden farklı bir ekosistem çeşitliliğine sahiptir. İki ayrı kıta parçasının birleşimindenmeydana gelmiş olan Bölge, Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi’ne açılan Boğazları ile farklılaşmaktadır. Marmara Denizi’nin kuzeyinde nispeten az hareketli topografik yapı güneyde yerini çok daha hareketli bir yapıya bırakmaktadır. Söz konusu değişim beraberinde ekolojik açıdan da farklılaşmalar getirmektedir.
 
Bilecik Marmara Bölgesi’nin, Güney Marmara Bölümü’nde yer almakla beraber, İl’in güneyi (Bozüyük İlçesi), Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde kalmaktadır. İl topraklarının küçük de olsa bir bölümü, İç Anadolu Bölgesi Yukarı Sakarya Bölümü’nün (Yenipazar) ve Karadeniz Bölgesi Batı Karadeniz Bölümü’nün (Gölpazarı) sınırında yer almaktadır

bilecik.gen.tr Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Türkiyemix Şehir Portalı